Gumawa ng larawan ng 240KB US visa sa Visafoto.com

Kung mag-aplay ka para sa US visa o pasaporte online sa website ng estado.gov (tulad ng pag-aplay para sa form DS-160 o para sa Green Card Lottery), alam mo na ang laki ng larawan ay hindi dapat lumagpas sa 240 KB. Visafoto.com ay ang US visa at pasaporte mga larawan at tinitiyak na ang laki ay tama at hindi lalampas sa 240 KB.
Ito ay kung paano ang Visafoto.com ay isang larawan sa US o larawan ng pasaporte: Tinitiyak nito na ang sukat ay 600x600 pixels (ibig sabihin 2x2 inch sa 300 DPI), tinitiyak na ang laki ng ulo ay tama, tinitiyak na ang taas ng mata ay tama, tinitiyak na ang background ay plain light, at sa wakas ay tinitiyak na ang laki ay nasa loob ng 240 KB.

Tamang larawan ng US visa, hindi lalagpas sa 240KB

Gumawa ng US visa photo

© 2020 visafoto.com | Gumawa ng larawan | Mga Kinakailangan | Mga contact | Gabay sa litratista | Mga palatuntunan | Iba pang mga wika | Blog | Promo code